Aktiviti Terkini

 •   Para usahawan yang telah dipilih oleh pihak MARA untuk melihat dan merangka perancangan usahasama yang akan dilaksanakan dengan menggunakan ... Selanjutnya
 •   Beberapa pematuhan telah dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian, pihak kolej turut diberi...selanjutnya
 •   Jutaan terima kasih diucapkan kepada warga kerja dan siswa siswi KKTM Lenggong yang bersama melaksanakan program ini seterusnya menjadi model ... Selanjutnya
   
 •   Penerangan dan perbincangan bersama mengenai Program Artikulasi antara kolej bersama Fakulti Teknologi Kejuruteraan UniMAP demi... Selanjutnya
   
 •  

  Pelbagai topik dibincangkan bersama berkaitan mempromosikan KKTM Lenggong dan daerah Lenggong melalui usahasama yang akan.... selanjutnya

 • GLOBAL HERBS AND FOOD INDUSTRY TVET LAB
 • Audit Pensijilan MeSTI (Makanan Selamat Tanggungjawab Industri)
 • Road to Success IPMA 2019
 • PROGRAM ARTIKULASI UNIMAP
 • LAWATAN MAJLIS DAERAH LENGGONG

Your Pic

Your Pic

Your Pic

Your Pic