Audit Akreditasi MQA 02

Sesi audit akreditasi MQA telah dilaksanakan dengan jayanya.
Terima kasih diucapkan kepada panel penilai yang sentiasa memberi informasi juga perkongsian pengalaman sepanjang sesi ini berlangsung.
KKTM Lenggong sentiasa komited menyediakan pendidikan yang berkualiti juga melahirkan graduan dan usahawan yang berkelayakan.