motto visi misi

MOTTO
Segar Sihat Selamat

VISI
Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa.

MISI
Meneraju Pendidikan Teknikal dalam bidang herba bagi melahirkan modal insan global yang berintegriti, kompeten dan berinovasi yang berpotensi untuk menjadi teknousahawan.