Sejarah Pembinaan

PROGRESS PEMBANGUNAN KKTM LENGGONG
TARIKHJENIS KERJABAKI (%)SEBENAR (%)
18 Julai 2013   Keseluruhan  3.4 96.6
31 Julai 2013  Keseluruhan  2.4 97.6 
15 Ogos 2013  Keseluruhan  2.0 98.0
29 Ogos 2013  Keseluruhan  2.0 98.0 
12 September 2013  Keseluruhan  2.0 98.0
26 September 2013  Keseluruhan  2.0 98.0 
10 Oktober 2013 Keseluruhan   1.7 98.3