Unit Pengurusan Stor

LATARBELAKANG

Unit Pengurusan Stor berperanan besar dalam memastikan segala keperluan warga Pengajar dan Pentadbiran KKTM Lenggong sentiasa ada dan jika terdapat penurunan dalam bilangannya adalah menjadi tanggungjawab unit ini untuk memastikan ianya sentiasa mencukupi bagi keperluan mereka.

FUNGSI DAN AKTIVITI UTAMA

Menguruskan aset tak alih kerajaan di bawah kawalannya meliputi:

  • Pendaftaran
  • Penyelenggaraan

Merancang dan memantau pengurusan semua aset alih Kerajaan di bawah kawalannya meliputi:

  • Penerimaan
  • Pendaftaran
  • Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
  • Penyelenggaraan
  • Pelupusan
  • Kehilangan dan hapuskira
  • Menyediakan laporan-laporan yang berkaitan