Unit Pengurusan Asrama

LATARBELAKANG

Unit Pengurusan Asrama bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal ehwal pelajar-pelajar yang mendiami Asrama Lelaki dan Asrama Perempuan di KKTM Lenggong.

FUNGSI

Unit Pengurusan Asrama bertanggungjawab dalam urusan berikut:

  • Pengurusan infrastruktur dan kemudahan pelajar asrama
  • Pengurusan pelajar asrama
  • Pengurusan program pembangunan pelajar asrama
  • Pengurusan Warden pelajar asrama